Share with Work&Share Volume 8

Dreamix възниква преди 13 година заради нуждата от свобода и креативност в работния процес за разработване на софтуер, дотогава присъстващи единствено като екзотични понятия в IT сектора. Изборът да разбират, да уважават и да се вслушват във всеки един от екипа, като основен двигател на успеха, е основополагащ и въплътен в мисията на компанията. Забележително е фанатичното внимание, което отдават на всеки детайл, което качество ги прави успешни и прогресивни. Погледнати отстрани, създават усещането за добре смазана машина, която работи на пълна пара и плавно се придвижва напред – по трасето на добрите резултати. Казвамe „погледнато отстрани“, защото скрити остават упоритият труд и добрият мениджмънт, стоящи зад автоматизацията на процеси и явления. Dreamix работи приоритетно и почти ексклузивно с клиенти зад граница, най-вече от Англия, Швейцария, Германия и САЩ. Най-големият им клиент, към днешна дата, е авиационната компания VistaJet. Имат апетити за развитие в посока машинно самообучение и изкуствен интелект. А нашите апетити са да поговорим за това как една успешна „enterprise” компания взе решението да се премести в коуъркинг и как се чувства в атмосфера на споделяне, извън тяхната хомогенна общност.

В: „В тези 13 години имаше ли момент, в който смятахте, че инвестицията в построяване на собствена сграда си струва, с оглед големите темпове на растеж на екипа?“

О: В един момент сериозно обмисляхме този вариант. Това, което ни разубеди е опитът на друг собственик на ИТ компания, който е закупил личен офис. Сблъскал се е с множество проблеми, основният от които управлението и поддръжката на сградата, както и множеството административни въпроси. Излиза така, че вместо да развиваш бизнеса си, трябва да отделяш твърде много време в property management.

В: „Какво породи желанието за преместване от конвенционална бизнес сграда в споделено работно пространство?“

О: Основно съвет от екипa на OfficeRnD – споделиха ни, че в чужбина има мода големи компании да отварят офиси в coworking spaces с цел иновация. В Дриймикс иновацията ни е в ДНК-то, така че това много ни запали.

В: „Бързо ли дойде решението и как се прие от служителите?“

О: Решението дойде като продължение на вътрешно обсъждане на предизвикателствата и възможностите пред нас като компания и среда за работа на повече от 40 души към онзи момент. Използвахме времето до пълното реновиране на сградата и влизането й в експлоатация, за да подготвим колегите за промяната. Част от тях дори участваха в процеса по преместване, което спомогна за по-бързата адаптация. Сега, година и половина по-късно, всеки един от нас наблюдава прогреса в развитието на коуъркинга.

В: „Трансформацията причини ли сътресения и имаше ли момент, в който да съжалите за приетото предизвикателство?“

О: Предизвикателното в промята беше да се приспособим към “съжителството” с останалите фирми и с W&S като основни двигатели на процесите в пространството. Идвайки от самостоятелен офис, в който ние като фирма имаме автономна отговорност към всяка промяна, имаше известен период на напасване. Имаме подкрепа от хората от W&S и се убедихме, че когато обединим усилия и действия, нещата се получават.

В: „Какво знаехте за коуъркинг пространствата и с какво ви изненадахме след като се присъединихте? Можете ли да разбиете някой мит за споделените работни пространства?“

О: Много се притеснявахме, че няма да имаме собствено пространство. За това изговорихме въпросът предварително и като повече хора, екипът на W&S ни отдели наше лично пространство. Това изцяло реши проблема.

В: „Какво ново усещане донесе трансформацията на работния ви офис и оправдахме ли очакванията ви?“

О: Новата среда в споделеното пространство ни позволи да разгърнем вътрешните си практики и инициативи в по-голям мащаб. Един от най-големите плюсове е , че W&S освен работно място за хора с отворено съзнание е и общност от будни и любопитни хора. Регулярно има мероприятия, в чиито център се оказваме в края на работния ден 🙂

Основната добавена стойност на споделените работни пространства като Work&Share е изграждането, активния принос и участие в общност от единомислещи проекти на различен етап от жизнения си цикъл. Само половин година след откриването ни ние имахме удоволствието да посрещнем развита „enterprise” компания с изградена вътрешна политика и култура. Когато общността срещне общността сблъсъкът е неизбежен.

В: А как се усети в Дриймикс?

О: Макар и с вече 13-годишна история и развитие, в Дриймикс бягаме от строгата корпоративна структура, бюрократични процеси и т.н. Вярваме в свободното общуване и във взаимоотношения, изградени на взаимно доверие. В днешно време, културата е това, което отличава компаниите – тя ни прави уникални. Културата е нещото, което трудно някой конкурент може да репликира и ние сме радостни, че тя е едно от нашите конкурентни предимства. Щастливи сме, че като част от споделената общност, нашите добри практики достигат до все повече хора.

В: “Кои бяха приликите и разликите, които забелязахте между двете общности – тази на Dreamix и тази на Work & Share? И има ли нещо, което тотално се разминава с вашата изградена култура?”

О: Приликите са осезаеми, когато говорим за отворена комуникация, споделяне на добри практики и постоянно желание за усъвършенстване. Нормално е когато една общност е в етап на развитие, каквато е тази на W&S, желанието и ентусиазмът да надделяват над зрелостта на опита и тук виждаме голям напредък в последните месеци по отношение на изграждане на взаимоотношенията между всички членове.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.